Milseog mhilis


Freagra

Sicín ag caint le lacha

Lacha agus sicín

Sicín ag caint le lacha.

雞同鴨講 Gai1 Tung4 Ngaap3 Gong2

Sa Chantanais, úsáidtear an nath “Sicín ag caint le lacha” chun cur síos a dhéanamh ar dheacracht chumarsáide idir daoine de bharr easpa teanga coitinne. Mar shampla, tá fear ón Rúis nach bhfuil aige ach Rúisís ag iarraidh ceist a chuir ar bhean Fhrancach nach bhfuil aige ach Fraincís – táim cinnte go bhfuil sibh in ann a shamhlú conas mar a bheadh an comhrá eathrthu. An sicín (nó an Rúiseach) ag scolgarnach agus an lacha (nó an bhean Fhrancach) ag grágarsach!

Teangacha Síneacha

Cé gur minic a thugtar “Cánúintí Sínise” ar an iliomad teangacha a labharaíonn na Sínigh, tá roinnt mhaith daoine (mise san áireamh) a cheapann go bhfuil sé mí-chruinn cánúintí a thabhairt orthu.

Dá mbeadh cainteoir Cantanaise ag iarraidh comhrá a bheith aige le cainteoir Seangaidhnise, ní bheadh siad in ann iad fhéin a thuiscint! “儂好(Nung13 ho34)” a déarfadh an cainteoir Seangaidhnise, agus “你好Léih Hóu” a bheadh mar fhreagra ag an gcainteoir Cantanaise. “Gugalaí gug”, arsa an sicín, “Vác, vác” a d’fhreagrair an lacha.